Sayın danışanımız, …
Muayenehanemizde ergenler ve yetişkinler
ile bireysel psikoterapi uygulanır. 


Haftada bir veya iki sıklıkla yapılan yüz yüze görüşmeler sırasında, danışanın iç çatışmaları üzerinde çalışılır ve bilinçdışı süreçler üzerinde bilinç kazandırmak hedeflenir.


Klinik görüşme çerçevesinde terapist, yargılamayan, öğüt vermeyen, tarafsız, 

ve açık bir tutum içerisindedir. 

Bu tutum terapiye başvuran kişinin 

iç dünyasında yaşadıklarını söze dökmesini kolaylaştırır. Bu süreçte terapistin yorumlamaları ve desteğiyle birey içgörü kazanır, kendisi ve yaşadıkları üzerinde farkındalık geliştirir. 


Psikiyatri ve Psikoterapi’de seans süresi yapılan çalışmanın ve danışanlarımızın sorunlarının doğasına göre 30 dakika ile 2 saat arasında değişmekte olup bireysel terapi görüşmeleri 

50 dakikadır.

Psikoterapi seanslarında aşağıda listelenen psikolojik rahatsızlıkların tedavisi sağlanmaktadır …

• Depresyon

• Genel Kaygı Bozukluğu 

   (Sürekli endişe halinde olma)

• Bipolar Bozukluk (Manik Depresif Bozukluk) 

• Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB)

• Panik Bozukluk ve buna bağlı Agorafobi 

   (Açık alan korkusu)

• Travma Sonrası Stres Bozukluğu 

• Sosyal Fobi 

• Özgül Fobiler

• Hastalık Hastalığı (Hipokondriazis)

• Yeme Bozuklukları 

   (Anoreksiya Nervoza, Bulimia Nervoza)

• Beden Algı Bozukluğu 

   (Beden Dismorfik Bozukluğu)

Mehmet Karakaya

Klinik Psikolog • Psikoterapist